Nóminas para empresas Kaq

Préstamos para pequeñas y medianas empresas -PYMES-

Achike nk’atzin

Ruk’utuxik ri qajoj (ka’i’ ruxaq wuj)

K’ak’a’ taq tikojil

Nojsawuj richin rujikib’axik ri rutzijol jun molsamaj Jurídica

Nojsawuj richin rujikib’axik ri rutzijol jun molsamaj richin jun winäq

Rutziloj rub’anikil ri molsamaj

Ruya’ik rutzijol richin ri ik’owenik chupam ri Molsamaj Jurídica

Ruya’ik rutzijol kichin ri winaqi’ ri k’o jun kimolsamaj pa kiyonil

Rutzijol rub’eyal runuk’uxik ri pwäq

Nojsawuj ri e k’atzinel richin nb’an ri samaj:

Check List pa yonib’äl

Check List S.A.

Nojsawuj IVE-IR-01

Jalajöj taq wuj ri yek’atzin richin rujaqik jun yakoj
(Achike na chi ke ri pwaqb’äl CHN):

Retal tzij richin rutz’ukik
Molsamaj richin jun winäq

Rujaqik ri molsamaj pa q’atb’äl tzij

Retamaxik rajïl ri qajoj

Retamaxik rajïl ri qajoj richin PYMES