Banca de Desarrollo Kaq

CHN Yatruto’

Banca de Desarrollo Banco CHN

Ri to’onïk napon awik’in rik’in CHN, k’o kaji’ rub’eyal qajonïik ri tikirel nqaya’ chawe richin yatqato’ chupam ri asamaj ¿Rat achike qajonïk xtak’utuj?