CHN Yatruto’

Banca de Desarrollo Banco CHN

Ri to’onïk napon awik’in rik’in CHN, k’o kaji’ rub’eyal qajonïik ri tikirel nqaya’ chawe richin yatqato’ chupam ri asamaj ¿Rat achike qajonïk xtak’utuj?